Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close

Diverse - SETRAS Deva

Arhiva categoriei ‘Diverse’

SALVAŢI BISERICA ROMANO-CATOLICĂ DIN SĂCĂRÂMB, JUDEȚUL HUNEDOARA, ROMÂNIA

– (1753) – 1777 –
null

Anul 2016

SCURT ISTORIC
SĂCĂRÂMB – fostul ELDORADO al Europei
550 de ani de atestare documentară (1465 – 2015)

Puțini oameni știu astăzi că Săcărâmbul a fost cel mai rentabil complex minier din Europa.
Prima atestare documentară apare în anul 1465, în Dicționarul istoric al localităților din Transilvania sub denumirea maghiară de Nagyág, iar în limba germană Sekerembe.
În documentele austriece, comuna apare sub denumirea de Săcărâmb sau Nojag, satul cel mai apropiat, în hotarul căruia se afla teritoriul de azi al localității. Sub denumirea maghiară a Nojagului, „Nagyág”, este cunoscut Săcărâmbul în literatura de specialitate publicată în limba germană și maghiară. La început, colonii nemți au numit Săcărâmbul, Calvariberg după dealul Calvaria.
Pare incredibil, dar aici a fost și poate mai există o adevărată comoară păstrată în tainițele subterane. Fostele mine de aici au reprezentat mândria Curții de la Viena, fiind considerate ca cele mai rentabile din Europa.
Cei care, atrași de renumele zăcământului filonian au vizitat regiunea, au fost entuziasmați de frumusețea naturii și a așezării. Geologul Bernhard von Cottas (1808-1879), profesor la Freiberg, cercetător al mineralizației aurifere, care a avut în grijă lucrările miniere de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a scris în 1861 următoarele: „Orășelul Săcărâmb, la origine un sat românesc, este așezat foarte pitoresc într-un defileu abrupt, printre conuri și stânci, la marginea de sud a marii regiuni muntoase care poartă aici numele de Șetraș. Cu greu își poate cineva închipui o poziție mai frumoasă pentru un oraș minier”.
Până în prezent se cunosc peste 150 de lucrări și articole, ce însumează mii de pagini, referitoare la zăcământ și la activitatea minieră de la Săcărâmb. În fosta „carte de aur” inaugurată în 1852, cu ocazia vizitei lui Franz Joseph, existau semnăturile unor personalități științifice din America, Asia și Europa.
În acest context, forurile montanistice, pentru a ridica învățământul tehnic la nivelul realizărilor pe linie de producție și tehnologie, înființează la Săcărâmb în anul 1835 prima școală cu specializare minieră din Transilvania, unică în felul ei în Europa Centrală. Fondatorul școlii a fost Iosif Franzenau, administratorul minelor.
Până în 1881, cursurile au fost predate în limba germană, iar în continuare în maghiară, introdusă pe timpul directoratului lui Iosif Hültl, ce a condus destinele Săcărâmbului între 1871-1888.
Aici au fost formați specialiști care au ajuns pe toate continentele.
În partea a doua a zilei de 21 iulie 1852, cu ocazia vizitei în Transilvania, împăratul Franz Joseph împreună cu suita, după o primire fastuoasă la Deva, se deplasează la Săcărâmb, unde sunt cazați peste noapte. Tânărul împărat, vizitează localitatea, instalațiile de preparare de la suprafață și mina Iosif, însoțit de prințul Schwartzenberg, guvernatorul militar și civil al Ardealului și feldmareșalul Carol Künne. Cei care au vegheat la integritatea avutului minei, au fost decorați personal de către monarh. Administratorul minelor, Iosif Franzenau a primit ordinul Franz Iosif în grad de cavaler, iar protopopului ortodox Sabin Piso i s-a înmânat medalia de aur. Mantalele de mătase pe care le-au purtat iluștrii vizitatori în subteran s-au păstrat aproape un secol la sediul exploatării.
La un sfert de veac după Born, Andreas Stütz, cu ocazia documentării din 1795, semnalează existența unui spital cu un chirurg, a școlii, a pieței, a unei prăvălii, a berăriei și a două cârciumi. Proprietarul berăriei era Johannes Kagerbauer, decedat în 1821. De-a lungul timpului, pe lângă berăria amintită, la Săcărâmb au funcționat: 5 prăvălii, 17 cârciumi, 3 mori și 7 măcelării. Din simplă colonie minieră la început, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, localitatea figurează ca orășel miner, devenind un centru economic al satelor din apropiere, de unde se aprovizionau în special în zilele de târg, fiind și piață de desfacere a produselor agricole.
Între anii 1802-1814, Săcărâmbul a constituit un centru al iluminismului românesc reprezentat de Școala Ardeleană, prin protopopul greco-catolic de Săcărâmb, Vasile Coloși, care, alături de Petru Maior, a avut o contribuție majoră în redactarea primului lexicon cvadrilingv al limbii române, cunoscut și sub numele de Lexiconul de la Buda.
Pe lângă mulți specialiști și oameni de seamă Săcărâmbul a dat și un episcop romano-catolic al Ardealului prin persoana lui Lönhart Ferenc.
Pentru ca cei care urmează după noi să nu uite că strămoșii noștri, mai recenți, indiferent din ce zonă a Europei ar proveni, au trudit din greu pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu cu atâta frumusețe – este de datoria noastră să le cinstim memoria.
Trebuia făcut cunoscută lumii, chiar și cu o întârziere de două secole, descrierea de către străini a: frumuseților, greutăților, invențiilor, a disciplinei și a hărniciei acestor localnici veniți aici din toate colțurile Europei pentru a-și găsi un rost. Este deosebit de importantă descrierea relațiilor existente între acești oameni, deși era un amalgam de naționalități, aceștia trăiau, munceau și se distrau împreună, fără nici un fel de diferențieri de neam sau de religie. Toți erau slujitorii aceluiași Dumnezeu și robi ai aceluiași pământ (subpământ).
Cu ocazia aniversării a 550 de ani a localității, a fost scris un compendiu de istorie care cuprinde, printre altele, date cu imagini ale vieții spirituale: biserici, cruci de procesiune, închinăciune și toate monumentele funerare din trei cimitire romano-catolice. Acestea din urmă au fost redate cu scopul vădit ca cei care își mai caută strămoșii să îi poată identifica ușor.
Sunt postate și pe internet, în România și Germania pe pagina de facebook: Ecsy Carol, respectiv: ecsyhd.yahoo.com. Informații legate de Compendiu: Săcărâmb – 550 de ani, pe adresa: setrasdeva@yahoo.com., respectiv: Tokar Alex.Pavel, tel.0723154215.
Biserica a jucat un rol foarte important în viața comunității fiind liantul dintre toate etniile care au venit și au lucrat aici. Și-au crescut și educat copiii cu multă demnitate.
Dacă Bernhard von Cottas a descris atât de frumos, în anul 1861, pitorescul acestei localități, noi, cei din secolul 21 nu putem transforma în AUR acest dar al naturii? Rămâne ca o sarcină de viitor salvarea și exploatarea în scop turistic a acestei minunății care este SĂCĂRÂMBUL.
Tocmai de aceea noi, cei care am mai rămas, facem un apel de suflet și plin de speranță către comunitatea internațională pentru a veni în sprijinul nostru în vederea salvării acestei minunate biserici. Ea este căutată permanent de către turiștii care vin în zonă datorită amplasamentului deosebit într-un cadru peisagistic unic.
Așteptăm cu mult drag realizarea unui vis pentru: cinstirea memoriei strămoșilor și în același timp, de a lăsa ceva viitorimii din gloriosul trecut de aur al Săcărâmbului.
Faima Săcărâmbului a fost cunoscută pe toate meridianele globului, acesta a dat specialiști în minerit care au ajuns pe toate continentele iar aurul de aici a susținul timp de peste 100 de ani băncile europene, inclusiv casa imperială.
Acum zace în umilință și uitare. Are o istorie care nu trebuie dată uitării!

Biserica romano-catolică din Săcărâmb.
Este o bijuterie arhitectonică zidită de meșterii anului 1777 în doar 7 luni de zile.

În anul 1753, se construieşte o capelă din lemn şi o locuinţă pentru călugărul franciscan. În 1765, această capelă este înlocuită cu o bisericuţă de lemn. Biserica cu ceas, construită din piatră, care există şi astăzi, s-a ridicat în anul 1777 şi a fost sfinţită la 8 decembrie de episcopul Kollonits Ladislau şi poartă hramul Sf. Maria Mică.
Amănunte despre casa parohială şi istoria bisericii aflăm din manuscrisul primului pleban Joseph Lamasch, intitulat „Historia Domus Diarum Romano-Catholicae Parochialis Montanae Ecclesiae Nagy-Agiensis” (1784-1832), în care sunt cuprinse şi date despre mineritul săcărâmbean. Părintele Lamasch a fost interesat de prosperitatea parohiei şi după plecarea sa, ca protopop de Alba Iulia şi ca abate pleban al Braşovului.
Aceasta este pe scurt istoria bisericii romano-catolice din Săcărâmb, cândva plină de viață. Mulți dintre localnici, după ce n-au mai avut un preot paroh permanent, au început să frecventeze alte culte. Aveau nevoie de Dumnezeu!
De mulți ani, biserica este aproape părăsită. Odată la trei săptămâni (duminica) se ține o scurtă liturghie la ora 14:30, de către un preot de la Parohia romano-catolică nr.2 din Deva. În data de 8 septembrie este hramul acestei minunate biserici. Atunci se înviorează: vin credincioși cu autoturisme și autocare din Deva și din alte localități – chiar și din străinătate.
Soarta acestei biserici este tristă. Din falnică cum era, atât prin poziția ei deosebită într-un cadru pitoresc aparte, acum se trudește din greu să reziste vicisitudinilor vremii: degradare continuă în interior și în exterior la pereți și tavan din lipsă de fonduri și nu numai.

Este o biserică franciscană cu toate însemnele. Se consideră că a fost ctitorită de către împărăteasa Maria Tereza, al cărei portret se află deasupra intrării în casa scării ce duce la Cor și spre turn.
Sigur, există documente la Viena și Budapesta în acest sens.

Interiorul bisericii a fost zugrăvit în jurul anului 1968.Cu această ocazia au fost eliminate petele mari de pe pereți și tavan, însă a fost distrusă pictura originală. Pe tavan era o pictură (probabil în ulei) în care, central, era chipul Lui Dumnezeu înconjurat de patru evangheliști. Apoi, au dispărut frumoasele candelabre fiind duse la Deva, împreună cu multe obiecte de cult foarte valoroase, inclusiv o bibliotecă cu manuscrise rare datând de pe vremea Mariei Tereza.

Altarul principal este rotativ. Aici nu sunt degradări prea mari în schimb, în zona celor două altare(Sfânta Fecioară Maria și Sfânta Varvara) sunt degradări mari ale tencuielilor și ale ornamentelor. Aceeași situație este și la altarul sfântului Anton de Padua.

Altarul Sfintei Fecioare Maria

Altarul sfintei Varvara – protectoarea minerilor.

Icoana Sfintei Ana cu Fecioara Maria Mică în brațe

Altarul Sfântului Anton de Padua

Scara din lemn în spirală, originală care duce la orgă.

Micuța orgă este aproape distrusă: lipsesc multe tuburi iar foalele care dădea aerul pentru tuburi (acționat cu piciorul – în special de către copii) este distrus aproape în întregime.
Sunt doar două exemplare în lume!

Foale pentru acționare orgă

Scara pentru urcarea în turnul bisericii

Așa arată tavanul acolo unde este orga (împachetată)

Sacristia exterior și interior

Interiorul sacristiei

Intrarea din biserică în sacristie (Vest)

Fațada Est a bisericii
Colțul sud-vestic al bisericii

Tavanul este construit din lemn, grinzile și șarpanta sunt parțial putrede iar învelitoarea din plăci de eternit este deteriorată în multe locuri. S-a mai intervenit pentru acoperirea găurilor cu tablă zincată. Acoperișul în întregime ar trebui înlocuit. De aici au pornit toate degradările interioare.

În urmă cu mai mulți ani a fost o încercare (nereușită) de reparare a bisericii. S-a schimbat învelitoarea turnului cu tablă zincată și s-a tencuit pe exterior.Atât!
Străvechiul ceas din turn nu mai funcționează de peste 50 de ani. Trebuie reparat însă nu are cine și cu ce. Ca de altfel, toată această bijuterie care este biserica romano-catolică din Săcărâmb.

De această biserică se leagă copilăria celui care avea să devină episcop romano-catolic al Transilvaniei: Lönhart Ferenc (născut la Săcărâmb la 3 octombrie 1819, decedat la Alba Iulia, la 28 iunie 1897 și înmormântat în biserica romano-catolică din Simeria) a fost episcop catolic al Ardealului.
După ce tatăl său, Lönhart Ignaț, moare în 1825 parohul din Săcărâmb Kovács Antal îl ia pe băiat sub protecția sa, l-a școlit și l-a trimis la internat unde a terminat gimnaziul. Filozofia a urmat-o la Alba Iulia, teologia la institutul vienez Pazman. În 1844, la 28 iulie episcopul Kovács Miklos îl hirotonisește ca preot și îl ia lângă el să ajute la registratură. În 1848 ia parte ca reprezentant ecleziastic la statutul adunării convocat de episcop. În același an e numit profesor de pastorală, morală și inspector la învățământ, însă postul nu l-a putut ocupa din cauza vremurilor tulburi și împreună cu episcopul și personalul curții s-a retras în cetate. După terminarea luptelor de eliberare și în urma bombardamentelor ce au transformat în scrum locuința episcopală urmându-și pastorul se mută la Cluj. În 1852 devine secretar al episcopului și asesor al Sfântului Scaun(din Vatican). În același an, la 15 octombrie Kovács Miklos moare și locul lui e luat de Haiynald Lajos , Lönhard devenind mâna lui dreaptă. În 1854 e numit șef de cancelarie. În 1858 canonic (1859 și 1862 împreună cu episcopul lui au fost la Roma), în 1862 e prelat papal, în 1864 e preot paroh la Cluj, decan (protopop),inspector de culte, începând cu 8 decembrie 1865 episcop onorific, în 1874 episcop vicar al diecezei Alba Iulia. 1878 episcop onorific al Scardei. Din 5 iunie 1881 sanctificat al Grațianopoli Transilvaniei. La 24 martie 1882 după moartea episcopului Fogarassy Mihály devine capitul episcop vicar și la 30 martie devine episcop al Ardealului, iar la 6 noiembrie adevărat consilier interior.
Slujba de aur a ținut-o în 1894 la 28 iulie. În scurta sa ședere în scaunul episcopal a construit nenumărate biserici pe care le-a dotat, a rezolvat problemele școlilor romano catolice din Ardeal, unele școli ridicate au fost adevărate palate, contribuțiile pentru biserici, școli și acțiuni caritabile depășesc 200.000 de forinți.
Pentru cinstirea memoriei acestui fiu al Săcărâmbului ar fi necesară montarea unei plăci comemorative din marmură pe peretele acestei minunate biserici.
Doamne ajută!

CONCLUZII

Titulatura bisericii este “Zămislirea Maicii Domnului”. Hramul bisericii se serbează în prima duminică după data de 8 septembrie, adoraţia eucaristiei în data de 27 iulie.
Biserica este fondată în anul 1753.
La ora actuala clădirea bisericii prezintă degradări majore la diferite elemente de construcţie cauzate in principal de infiltraţiile apei pluviale prin acoperiş cât și din cauza ne întreținerii permanente.
De asemenea, degradările se datorează și faptului că dealungul anilor nu s-au efectuat lucrări de întreţinere și reparaţii curente, acestea coroborate cu vechimea clădirii au dus la deteriorări semnificative a elementelor construcţiei. Astfel de degradări se prezintă la:
– Tencuieli exterioare căzute în proporţie de 80%
– Zidăria degradată pe porţiunea exterioară mai ales în locurile unde au fost scurgerile apei pluviale de pe acoperiş.
– Învelitoarea pe multe locuri este spartă mai ales pe porţiunea acoperită cu plăci de eternit.
– In zonele sparte ale învelitorii astereala este putrezită.
– În urma degradărilor descrise mai sus sunt afectate tencuielile la tavane, la pereţi atât interior cât și exterior.
– Tot din cauza degradării învelitorii partea lemnoasă a şarpantei peste camera sacristiei este afectata complet prezentând pericolul prăbuşirii iminente.
– La camera sacristiei tot din cauza infiltraţiilor apei pluviale pe unele porţiuni zidurile prezintă crăpături mai ales în dreptul ferestrelor.
– Iniţial în jurul clădirii bisericii a fost executat un șanț de gardă care s-a colmatat afectând baza zidurilor exterioare.
– La degradările din tavan pe lângă desprinderea tencuielii sunt degradate și şipcile din lemn despicate, de asemenea și stratul suport ( tăvănuiala).
– Tâmplăria de lemn ( uşile) sunt foarte vechi fiind intr-o stare inaintată de degradare.
– Tâmplăria metalica (ferestre) sunt și ele vechi prezentând porţiuni corodate în profunzimea metalului.
– Cu toate punctele degradate în acoperiş, partea lemnoasă a şarpantei ( căpriori, pane, popi) se prezintă într-o stare bună.
– La platformele turnului bisericii pe anumite porţiuni sunt necesare înlocuiri de dulapi sau unele grinzi.
– La platforma de la cota +18.85 mecanismul ceasului este complet distrus prezentând urme pronunţate de corodare.
– S-a constatat lipsa trotuarului de protecţie în jurul clădirii ceea ce a produs infiltraţii la nivelul fundaţiilor.
– Lipsesc jgheaburile si burlanele.

A fost întocmit un proiect de către spacialiști (arhitecți și ingineri), care va trebui materializat cât mai urgent deoarece există riscul ca această clădire monumentală să fie perdută iremediabil prin degradare continuă.

În vederea urmăririi lucrărilor a fost desemnat ca împuternicit domnul Muntoi Emanoil, tel.0740-213769. S-a deschis un cont în lei la BRD Sucursala Deva RO28BRDE220SV78769582200 şi pentru euro: RO44BRDE220SV78937072200.

Întocmit de: Alexandru Pavel Tokar la 8 ianuarie 2016
Imagini se găsesc pe pagina de facebook: SĂCĂRÂMB / Evenimente / Salvați biserica romano-catolică din Săcărâmb

Invitație
TABĂRA DE CREAŢIE şi FESTIVALUL FIII SĂCĂRÂMBULUI
Sâmbătă 30 Iulie 2016, vă invităm cu mare drag la Dialogul artelor – Fiii Săcărâmbului, ediţia a IV-a, organizat de către: Asociația Umanitară Nonprofit Setras, Composesoratul Săcărâmb, Asociația culturală Pro Thalia-Pro Dacia, , în colaborare cu Primăria comunei Certeju de Sus.
Parteneri media: Hunedoara tv., Ziarul Hunedoreanului, Big Fm, Glasul Hunedoarei, Servus Hunedoara, InfoHD, Hunedoara liberă.
Manifestările vor cuprinde între orele 10:00 -14:00 la Căminul cultural (Bergschule) lansari de carte, sculptură, pictură, ceramică, muzică, teatru și film. Astfel, vă veţi întâlni cu scriitori şi artişti consacraţi: Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu, opera maestrului Mircea Bâtcă, poeta Shanti Nilaya, sculptor Constantin Sandu Milea, pictor Mihai Coțovanu, Pictorița Silvia Anton, pictorița Georgeta Ciobănașu, arh. Ion Cornea, autoare Carolina Chira, Săcărȃmb, o vatră a spiritului românesc ing. Alexandru P. Tokar. Recital de poezie și muzică: Actrița Isabela Hașa, Poeta Violeta Deminescu. Film promovare Săcărâmb – Alex Alexoiu.

Spectacolul Cântec, joc și bucurie va avea loc la ora 17:00 în Parcul din Săcărâmb, in caz de intemperii Căminul cultural (Bergschule).
Amfitrioana acestui eveniment va fi actrița Isabela Hașa.
Spectacolul va fi susţinut de Formatia ,,Play iT” si soliste ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță, coordonator prof. Calin San, Ansamblul ,,Făeragul’’ din comuna Certeju de Sus, Constantin Bălţatu si Fanfara Peneș Curcanul din Deva, directia muzicala Marci Costa.
Sunt așteptate toate persoanele care au o legătură de suflet sau rădăcinile în acest loc minunat. Organizatorii roagă persoanele interesate să-și anunțe prezența până la data de 28 iulie 2016 prin orice mijloace de comunicare posibile.
Informații:
Președinte ALVA și AROSS – Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu – tel.0745 – 971192,
Președinte Asociatia Umanitară Nonprofit Setras – Alexandru Pavel Tokar – tel.0723154215 setrasdeva@yahoo.com; www.setras.ro
Președinte Composesorat Săcărâmb – Radu Hasa – comp.sacaramb@yahoo.com
tel. 0729-110007;
Composesoratul Sãcãrâmb, Săcărâmb nr.102, Com.Certeju de Sus, Jud.Hunedoara
Secretariat: Bd.22 Decembrie nr.37A, cam S23, DEVA – 330166

Președinte Asociația Pro Thalia – Pro Dacia – Isabela Maria Haşa –
isa_just4me@yahoo.com tel. 0723394974

Săcărâmbul vă așteaptă cu drag la această întâlnire de suflet!
INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Nu a trecut decât o singură zi de când intenția TABEREI DE CREAȚIE „ARITHEA” (30 iulie – 15 august 2016) SĂCĂRȂMB a fost dăruită public și, deja, feedback-uri de alăturare au ȋnceput să se ivească. Cu mare bucurie… Aceasta, pentru că intenția ȋntâlnirii noastre ȋntr-un DIALOG AL LIMBAJELOR CREATOARE este una vitală: aceea de A ȊMPĂRTĂȘI PRINTR-UN NEMIJLOCIT ȊMPREUNĂ valori și aspirații de facere creatoare pe care care Omenescul și Românescul nostru se ȋntemeiază, deopotrivă… Prin darul chipului și al asemănării pe care ȋl purtăm cu toții, ȋn virtutea desprinderii noastre din Sacrul Infinirii celei mai ȋnalte… Ȋn acest sens, două deschideri practice și-au ȋmpletit complementar sensurile devenind matrice găzduitoare – a taberei implicit – prin:
● AROSS… Asociația Română de Studii Semiotice, care ne-a ȋngăduit cu puțină vreme ȋn urmă – sub cupola Universității „Al. I. Cuza” Iași – o contribuție semnificativă la conferința INVENTICA XX, acolo unde semnele creatoare s-au ȋntâlnit prin purtătorii lor de cuvânt: inventatori și filosofi, poeți și pictori, actori și muzicieni… ȋntr-o armonioasă conjuncție a limbajelor definitorii pentru crezul artistic. Reconfigurând astfel SEMIOTICA – știință cuprinzătoare / transdisciplinară a legăturilor dintre expresiile exterioare și semnificațiile lăuntrice ale facerii creatoare – ȋn termenii conexiunilor menite să ȋnnobileze cu vitalitate sensurile ex-catedra ale limbajului academic.
● ALVA… Academia Luminii Vii „ARITHEA”, care a ȋngăduit unui proiect de o excepțională importanță practică să prindă contur: acela de a reconfigura mediul nostru de viață astfel ȋncât, prin tot ceea ce proiectăm și realizăm efectiv, să generăm efecte de rezonanță ultraslabe, vibratil-electromagnetice, care – prin consistența și constanța lor – să fie ȋn măsură să potențeze starea de bine, de sănătate psiho-fiziologică a ființei umane. Dintre cele opt spițe ale proiectului – definite de aplicații tehno-logice complexe vizând cercetarea științifică ȋn domeniul biofotonicii aplicată ȋn domeniul sănătătii și al energiilor neconvenționale, al hranei și al produselor artefactuale etc. – dezvoltarea celei din urmă, respectiv spița CREAȚIEI ARTISTICE face obiectul de interes major al primei ediții a Taberei de Creație “ARITHEA” Săcărâmb.
Sub această duală egidă, scopul tacit al ȋntâlnirii urmează a fi DESPĂRȚIREA DE POSTMODERNISM, adică de o atitudine artistică vetustă, cantonată pe destrămarea declarată a unității – numită emfatic „deconstructivism”, adică necesitatea de a strivi totul fără a mai pune ceva ȋn loc –, o atitudine care nu mai lasă ȋn urmă decât ruine, adică un haos prin care urâtul, răul și minciuna se instaurează voalat ȋn lume… Pe motivul clamat că ARTA – recunoscută anterior prin funcția sa de mimesis a creației divine – și-ar fi pierdut sacralitatea purificatoare, adică funcția de catharsis a KALOKAGATHIEI… a armoniei dintre frumos, bine și adevăr. Afirmând că aceste valori sânt deja depășite de timp, fiind pașoptiste, anacronice și fără putere de impact… nemaireprezentând cu adevărat aspirații și valori ale omului modern, adică. Nimic mai fals decât o atare atitudine, care ȋncearcă să manipuleze tacit spiritul creator, ȋnlocuind prezența iubirii armonice cu aceea a temerii haotice… A sosit timpul să alegem, ȋn creație inclusiv, ȋntre sacrul și profanul vulgar, ȋntre IUBIRE și TEAMĂ… depășind prin frecvență ȋnălțată vibrația inhibitorie și coborâtă a temerii cu care unii par a se hrăni.
Or, prin ȋntregul proiect al ȘCOLII DE CREAȚIE DE LA SĂCĂRÂMB – căci Școala Vie, de viață va fi să fie… recitând poezii iubitoare și ȋnțelepțindu-ne, pictând și sculptând valurile de munte, cântând și dansând odată cu vântul, culegând flori și aprinzând focuri sacre, urmând ȋn acest chip, mimetic, sensul modelelor cosmo-logice ale legilor belagine – NOI AM ALES SĂ FIM IUBITORI, FRUMOȘI ȘI DREPȚI. Urmând ca prin tot ceea ce aspirăm a face la Săcărâmb să configurăm semnele unui CREATIV TRANSMODERNISM, ale unui crez creator ce trebuie să ne aducă aminte tuturor că sântem aidoma prin aceea că – ȋn ȋnalt de rădăcină – am vorbit din illo tempore unul și același Limbaj al lui Dumnezeu, prin lumini și sunete armonice, prin culori și gânduri rezonante…

Unind cu palmele Cerul și Pământul… Dăruind Lumină Vie ȋntru ȋmbogățirea Limbajului Creator… ARITIA .
Toți, ȊMPREUNĂ, reveniți la matca limbajului integrator… prin SETRAS-SĂCĂRÂMB, ȋntr-un adevărat ALTAR AL ZEILOR… https://www.youtube.com/watch?v=F2d… – posibil de reȋnălțat prin Lumina Vie a ființei umane… Așadar, haideți cu toții SĂ CĂRĂM – iată etimologia satului având ȋn subsol cel mai pur zăcământ de aur al lumii – ȊNAPOI, ACASĂ… Aurul Spiritului de Neam. AȘA SĂ FIE…
Traian-Dinorel D. Stănciulescu

FIII SĂCĂRÂMBULUI
Sâmbătă 04 august 2018 va avea loc a V-a ediție a Festivalului FIII SĂCĂRÂMBULUI;
Duminică 5 august 2018 va avea loc Crosul Săcărâmbului. Se pot organiza drumeții și cicloturism.
Informații complete despre desfășurarea acestor evenimente se vor putea obține de la organizatori: pe facebook, pe site-ul Setras și la numerele de telefon care vor fi publicate în timp util.

Cu ocazia aniversării a 550 de ani de atestare documentară
1465-2015

Sâmbătă 8 August 2015, vă invităm la Fiii Săcărâmbului ediţia a III-a, organizat de către:
Composesoratul Săcărâmb, Asociația culturală Pro Thalia-Pro Dacia, Asociația Umanitară Nonprofit Setras și Primăria comunei Certejul de Sus.
Parteneri media: Antena 1 Deva, Hunedoara tv., Ziarul Hunedoreanului, Big Fm, Glasul Hunedoarei, Servus Hunedoara.
De la ora 11:00 la Căminul Cultural (Bergschule) care împlinește venerabila vârstă de 180 de ani vor avea loc lansări de carte susținute de patru autori: Alexandru Tokar autorul volumului aniversar “SĂCĂRÂMB – 550 DE ANI’’, Prof. Dr. Traian Dinorel Stanciulescu: Trăire și sens și Aleasa de lumină, Dumitru Talvescu: Gizela și volumul de poezii – Alb, Dr. ing. Vedinaș Ioan: File de istorie minieră din Certejul de sus şi înprejurimi, precedat de un colocviu pe teme miniere prezentat de S.C.Deva Gold și S.C. Cepromin Deva.
La ora 17:00 vă așteptăm în Parcul din Săcărâmb pentru festivitate și spectacol, în caz de intemperii la Căminul Cultural (Bergschule). De la ora 21:00 foc de tabără.
Amfitrioana acestui eveniment va fi actrița Isabela Hașa.
Spectacolul va fi susţinut de Roxana Olsanschi, Grupul Tempo Deva, Violeta Deminescu-Jurca, Ariana Avram, Denisa Jecalo, Alisa Iovescu, Adina Rain, Constantin Bălțatu, Ansamblul ,,Românaşul’’ al Liceului de Arte „Sigismund Toduță și Ansamblul ,,Făeragul’’ din Certejul de Sus.
Sunt așteptate toate persoanele care au o legătură de suflet și/sau rădăcinile în acest loc minunat. Organizatorii roagă persoanele interesate să-și anunțe prezența până la data de 31 iulie 2015 prin orice mijloace de comunicare posibile. Informații:
Tel. mob. 0723394974; 0729-110007; 0723-154215.
Email: comp.sacaramb@yahoo.com ; isa_just4me@yahoo.com, setrasdeva@yahoo.com;
Președinte Composesorat Săcărâmb – Radu Hașa
Președinte Asociația Pro Thalia – Pro Dacia – Isabela Maria Haşa
Președinte Asociatia Umanitară Nonprofit Setras – Alexandru Pavel Tokar
Săcărâmbul vă așteaptă cu drag la această întâlnire de suflet!
Intrarea este liberă. Vă așteptăm cu drag!

SUVERANITATEA POPORULUI ROMÂN GARANTATĂ PRIN CONSTITUŢIE

SCRISOARE DESCHISĂ DE INTENŢIE

Dragi români, locuitori ai spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic, pe fondul transformărilor profunde şi a tulburărilor prin care trece poporul nostru, ca de altfel toate popoarele lumii, noi, toţi cei ce am răspuns chemării străbunilor* şi dorind din tot sufletul pacea şi bunăstarea întregului neam, am hotărât să dăm glas sufletului nostru.
Toate popoarele îşi caută rădăcinile şi valorile pentru a nu cădea pradă vandalismului de astăzi ce urmareşte doar consumismul şi degradarea etică şi ambientală.
Poporul nostru român îşi are rădăcinile în tradiţiile milenare ale culturii daco-getice de la care am moştenit principalele valori ce sălăşluiesc în inimile noastre: pacea sufletească din care înfloreşte înţelepciunea, generozitatea din care naşte ospitalitatea, respectul şi grija faţă de natură, pământ, apă şi păduri din care răsar responsabilitatea şi traiul echilibrat. Suntem daco-români, un popor prevăzător, cu grija de gospodărie, trai sănătos şi responsabilitate pentru generaţiile ce vor urma. Noi vrem ca urmaşii noştri să moştenească de la noi o ţară curată şi bogată.
Ţinând cont de faptul că poporul nostru a fost umilit şi îngenunchiat de-a lungul a două milenii, este de înţeles că acum ne este greu să ne unim idealurile şi să ne recunoaştem suveranitatea. Au venit peste noi romanii, popoarele migratoare, slavii, turcii şi tătarii, austro-ungarii iar în cele din urmă fasciştii, ruşii sau interesele vestice, interese ce au venit să ne îndatoreze cu bani sau să ne impună vânzarea resurselor, bogăţia naţiunii „Munţii noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n poartă”.
De 24 de ani am scăpat de tirania comunistă dar oare ne este mai bine? Suntem mai puternici, mai liberi, mai sănătoşi, mai drepţi?
Dragii noştri români, poporul nostru este în continuare umilit, îngenunchiat, sărăcit şi slăbit deoarece stăpânii acestei lumi, ce formează cupolele de putere ale planetei au pus ochii pe aceasta „gură de rai” şi au decis să o pustiească…după ce ne vor lua totul, vor transforma ţara aceasta într-o rampă de gunoi a Europei. Strategia folosită de aceşti „stăpâni” ce s-au impus prin viclenie şi corupţie este : „Împarte şi stăpâneşte”. Mulţi dintre noi, din cei ce au rol de conducere, au căzut în mrejele lor. Aproape că este prea târziu pentru a ne reuni forţele şi a reînchega sufletul neamului. Totuşi, de-a lungul a două milenii, am ştiut să ne ridicăm de fiecare dată când am căzut. Acum e mai greu decât oricând, dar cerem Mamei Pământ puterea de a renaşte încă odată.
Pentru a ne ridica este necesar să începem cu noi înşine, să ne regăsim demnitatea şi verticalitatea, să spunem adevărul, să nu ne fie teamă, să avem putere de caracter şi să nu cedăm tentaţiilor corupţiei din jurul nostru. Este necesar să fim mesageri ai păcii dar şi luptători neînfricaţi pentru drepturile noastre, atunci când ne sunt călcate în picioare.
Noi, cei ce semnăm această scrisoare deschisă de intenţie, am decis că a sosit timpul trezirii din letargie şi lansam un simpozion cu titlul „SUVERANITATEA POPORULUI ROMÂN GARANTATĂ PRIN CONSTITUŢIE”, întâlnire ce va avea loc la data de 31.05-01.06.2014 la Deva, jud. Hunedoara.

Pe parcursul acestui Simpozion, vom aborda teme precum:

Originile şi Istoria poporului nostru;
Valorile;
Resursele;
Dreptul la o viaţă decentă;
Dreptul la suveranitate.

Vrem să fim lăsaţi în pace, să ne organizăm prin propriile forţe. Vrem să investim în infrastructură şi să ne gospodărim fără să ne prostituăm în faţa marilor puteri care ne dau bani dar ne iau resursele! Acasă la noi avem dreptul să decidem asupra viitorului nostru!
Noi, cei ce semnăm această scrisoare, chemăm la unitate şi la suveranitate întreaga naţiune ce simte că a sosit timpul unificării şi a renaşterii.
Noi vrem ca toate branşele de gândire şi activitate a acestei naţiuni, să se unească într-o viziune şi într-un program comun de renaştere a României.
Noi nu separăm, noi unim şi suntem autentici.
Cu această ocazie, lansăm un proiect program de renaştere şi unificare a sufletului neamului din perspectiva „celor de jos”, a celor simpli ce îşi făuresc viitorul prin munca de zi cu zi, prin sudoarea frunţii şi prin puterea sufletului şi a voinţei.
Noi suntem consensul poporului suveran, avem nevoie de înţelepciunea bătrânilor, de sfatul ţării, de autenticitatea idealurilor tineretului nostru, de asumarea responsabilităţii şi de onestitate.
Propunem dezvoltarea resurselor locale, auto-gospodărire, desecretizarea „afacerilor de stat”, referendum popular în cazul împrumuturilor externe. Cerem ca avocatul poporului să fie numit prin referendum popular. Propunem reevaluarea conceptului de troc, auto-determinarea şi protejarea resurselor ţării. Propunem reevaluarea spiritualităţii noastre ancestrale de origine Cosmică şi Telurică, Focul Dacilor, Lupul Dragon pe tricolor, reorganizarea locurilor sacre, atât cele dacice cât şi cele paleo-creştine. Ne definim daco-români şi suntem unul dintre cele mai vechi popoare ale planetei, valorile noastre fiind autentice. Propunem reevaluarea legilor naturale şi divine, arta şi cultura noastră ancestrală. Vrem să cultivăm pământul şi să mâncăm o hrană sănătoasă. Vrem să sprijinim artizanatul în toate sferele sale de activitate. Vrem calitate în aşa fel încât în fiecare bucată de pâine şi în fiecare obiect creat de mâna noastră să găsim o bucată de suflet românesc.
Este un an electoral. Noi nu suntem un partid politic şi nu avem nevoie de voturile concetăţenilor noştri sau de recunoaştere instituţională. Noi suntem sufletul acestei naţiuni şi avem deja consensul celor ce simt, pentru că suntem şi ne recunoaştem a fi poporul suveran şi ereditatea străbunilor noştri. Unii dintre noi, sunt descendenţi direcţi din triburile dacilor „Cei mai viteji şi mai înţelepţi dintre traci” (Herodot). Propunem recunoaşterea valorii prin merit personal, pentru că cei ce ne reprezintă, să fie înainte de toate oneşti, apoi înţelepţi şi inimoşi, să ne arate prin fapte valoarea lor şi apoi să le dăm încrederea noastră atunci când devin purtătorii noştri de cuvânt.
Dumnezeu să binecuvânteze vechea Dacie, România de azi şi s-o îndrepte spre suveranitate, demnitate şi prosperitate.
Ţara aceasta nu este doar a noastră şi a copiilor noştri dar şi a copiilor noştri, până la sfârşitul veacurilor.
Odată ce poporul nostru va renaşte şi va deveni prosper, va putea deveni un far de lumină şi un exemplu pentru alte popoare, pentru că împreună să propunem o Bioetică planetară pentru renaşterea întregii familii umane ce locuieşte pe acest pământ binecuvântat.
Suntem deschişi colaborării şi cooperării internaţionale, în condiţiile în care vorbim şi acţionăm de la egal la egal şi respectând justiţia internaţională, bazată pe drepturile omului şi pe dreptul la suveranitate. Nu suntem de acord cu corupţia şi expansionismul, spunem însă DA prosperităţii şi înfrăţirii dintre popoare, spunem DA dezvoltării şi înfloririi potenţialului fiecărui loc al planetei. Respectăm libertatea şi drepturile indigenilor de pe toate continentele, le respectam tradiţiile, le onorăm valorile.
Suntem români, fii ai planetei Mamă, punem bazele unei lumi mai bune şi mai drepte. Nutrim speranţa că această chemare a noastră va răsuna în sufletul poporului nostru prin mii de sunete şi culori, prin chemarea străbunilor şi prin îmbrăţişarea luminoasă pe care o dăm generaţiilor ce vor veni după noi.

AŞA SĂ FIE!

CHEMAREA STRĂBUNILOR – MANIFEST VIU
Noi, cetăţeni ai României lansăm documentul manifest “Chemarea străbunilor”, prin care recunoaştem şi întărim apartenenţa noastră la valorile ancestrale ale acestui PĂMÂNT:
• Nemurirea sufletului
• Viaţa în armonie cu natura
• Ospitalitatea
• Valorificarea resurselor naturale locale în mod responsabil şi în respect faţă de Mama Natură
Simţim că este timpul să recunoaştem, să redescoperim şi să ne adunăm în jurul acestor valori care formează pilonul central al poporului român.
Prin acest document manifest intenţionăm să reconstruim Kogaiononul pierdut si regăsit al strămoşilor noştri şi vatra focului sacru ce a menţinut identitatea acestui popor de-a lungul mileniilor.
Noi, ca parte a poporului român, am devenit conştienţi de valorile ancestrale care sălăşluiesc în fiecare persoană, în fiecare bucată de pământ, în fiecare colţ de cer şi am decis să depunem toate eforturile necesare spre împlinirea pe care trebuie să o aibă sufletul românesc prin ridicarea nivelului de conştiinţă individuală.
Este momentul să ne luăm destinul in propriile mâini, cu responsabilitate şi respectând legile divine.
Am decis că a venit timpul să ne ridicăm din moartea mediocrităţii şi de a demara reconstruirea dimensiunii spirituale şi culturale a poporului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.

Constituţia României ar trebui sa prevadă că resursele naturale (subsolul, solul, apa, pădurile) aparţin poporului român.
Cerem reprezentanţilor acestui popor să respecte dreptul inalienabil al românilor asupra acestor resurse, anulând legile şi deciziile luate în sens contrar intereselor poporului român aducând grave prejudicii culturale, istorice, spirituale.
În contextul schimbărilor actuale la nivel planetar a venit timpul ca poporul din Carpaţi să-şi asume valorile şi menirea in cadrul civilizaţiei umane terestre.
Chemăm toate persoanele, grupările şi organizaţiile care împărtăşesc această viziune să ne unim forţele pentru RENAŞTEREA poporului român.
Acesta este un document deschis care poate fi completat şi îmbunătăţit de către semnatari păstrând însă nealterat spiritul în care a fost redactat.

Bardava Village 25 iulie 2011 Dr. Victor Ovidiu Coşbuc

SETRAS = ANIVERSAREA A 20 DE ANI CU PERSONALITATE JURIDICĂ!

DEVA, 31 MAI-01 IUNIE 2014: Conferința națională: „SUVERANITATEA POPORULUI ROMAN GARANTATĂ PRIN CONSTITUȚIE”

FESTIVALUL FIII SĂCĂRÂMBULUI ED.2-A DIN 2 AUGUST 2014 ŞI FINALA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL CARPATICA-DECERNAREA PREMIILOR

TABERE SĂCĂRÂMB 2014
1. Tabăra de creație – pictură- Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva
2. Tabăra de creație – sculptură – Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva
3. Tabăra de creație -fotografie -Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva&Alex Art
4. Tabăra de cercetași – Deva
5. Tabăra de studiu (CERCETARE)- Fac.Silvicultură Cluj-Napoca & Comp.Săcărâmb
6. Tabăra de terapii complementare SETRAS 11 – 17 august, ediția a 18-a

8 august 2015 – lansare carte: Săcărâmb 550 de ani – Compendiu de istorie. Autor: Alexandru Pavel Tokar
Festivalul FIII SĂCĂRÂMBULUI -ediția a 3-a
29 iulie – ediția a 5-a Festivalul FIII SĂCĂRÂMBULUI

  1. Dincolo de curgerea timpului si de cugetarea zeilor, este Focul cel Viu si Vesnic, din care vin toate si prin care fiinteaza toate cele ce sunt. Totul si nimicul sunt suflarea Sa, golul si plinul sunt mainile Sale, miscarea si nemiscarea sunt picioarele Sale, nicaieri si peste tot este mijlocul Sau, iar chipul Sau este lumina. Nimic nu este faptuit fara de lumina si tot ce vine din lumina este viata si ia faptura.
  1. Precum fulgerul aduce lumina, si din lumina tunetul si focul ce se revarsa, asa este si gandul omului, el trece in vorba omului si apoi in fapta sa. Deci, ia aminte la asta, caci pana la focul ce arde trebuie sa fie o lumina si un tunet. Lumina omului este gandul sau si aceasta este averea sa cea mai de pret. Lumina prinde putere prin cuvant, iar vointa omului aprinde focul prin care se faptuiesc toate cele ce sunt in jurul sau.
  2. Fii ca muntele cel semet si ridica a ta lumina mai presus de cele ce te inconjoara. Nu uita ca aceiasi pasi ii faci in varful muntelui ca si in josul sau, acelasi aer este sus, ca si jos, la fel creste copacul in varf de munte, ca si in josul sau, la fel lumineaza soarele piscul cel semet, ca si pamantul cel neted. 
  3. Fii cumpatat ca pamantul si nu vei duce lipsa de nimic. Creanga prea plina de rod este mai repede franta de vant, samanta prea adanca nu razbate, iar prea multa apa ii stinge suflarea.
  1. Ia aminte la copacul cel falnic, cu cat este mai inalt cu atat radacinile sale sunt mai adanci in pamant, caci din pamant isi trage taria, nu uita asta. Cu cat te ridici mai mult, cu atat trebuie sa cobori mai mult, caci masura ridicarii este aceeasi cu masura coborarii. Citeste mai departe »

– Stiinta si Arta accesarii, activarii , directarii si aplicarii energiei vietii, a Energiei Universale – Radiante – Transcendentale de cea mai pura calitate, pentru a asigura echilibrarea energetica, intregirea si reintegrarea in vederea intretinerii unei stari de bine indiferent de varsta, credinta, culoarea pielii sau culoarea politica;

– Un sistem precis, complet si intact pentru evolutie naturala, autotransformare si iluminare;

– Un activator eliberator si transformator al Energiei Universale;

– Un sistem precis, complet si intact pentru evolutie naturala, autotransformare si iluminare;

Citeste mai departe »

Tehnica radianta – Lidia Birsan

In primul rand vreau sa subliniez ca pot garanta cu cei 20 de Ani de experienta ai mei, ca tot ce va spun despre aceasta STIINTA A RADIANTEI INTERIOARE este real. Este ceva care am experimentat de-a lungul acestui timp impreuna cu voi, alaturi de voi. TEHNICA RADIANTA( Real Reiki, Autentic Reiki sau THE RADIANCE TEHNIQUE este , asa cum stiti o Stiinta a Planurilor Interioare care lucreaza cu Forta Universala Vie a Energiei. Ea iti da acces nestingherit la acea Putere gingasa, subtila, precisa a Tainei care exista in orice Fiinta si care accesata direct si total participa la restaurarea energiei noastre naturale, promovand procesul de vindecare, de crestere, intregire, inalta Constiinta si Iluminare.

Citeste mai departe »

Cautare
Calendar al articolelor
iunie, 2018
L Ma Mi J V S D
« Ian    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930