Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close

Setras - SETRAS Deva

Arhiva categoriei ‘Setras’

Invitație
TABĂRA DE CREAŢIE şi FESTIVALUL FIII SĂCĂRÂMBULUI
Sâmbătă 30 Iulie 2016, vă invităm cu mare drag la Dialogul artelor – Fiii Săcărâmbului, ediţia a IV-a, organizat de către: Asociația Umanitară Nonprofit Setras, Composesoratul Săcărâmb, Asociația culturală Pro Thalia-Pro Dacia, , în colaborare cu Primăria comunei Certeju de Sus.
Parteneri media: Hunedoara tv., Ziarul Hunedoreanului, Big Fm, Glasul Hunedoarei, Servus Hunedoara, InfoHD, Hunedoara liberă.
Manifestările vor cuprinde între orele 10:00 -14:00 la Căminul cultural (Bergschule) lansari de carte, sculptură, pictură, ceramică, muzică, teatru și film. Astfel, vă veţi întâlni cu scriitori şi artişti consacraţi: Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu, opera maestrului Mircea Bâtcă, poeta Shanti Nilaya, sculptor Constantin Sandu Milea, pictor Mihai Coțovanu, Pictorița Silvia Anton, pictorița Georgeta Ciobănașu, arh. Ion Cornea, autoare Carolina Chira, Săcărȃmb, o vatră a spiritului românesc ing. Alexandru P. Tokar. Recital de poezie și muzică: Actrița Isabela Hașa, Poeta Violeta Deminescu. Film promovare Săcărâmb – Alex Alexoiu.

Spectacolul Cântec, joc și bucurie va avea loc la ora 17:00 în Parcul din Săcărâmb, in caz de intemperii Căminul cultural (Bergschule).
Amfitrioana acestui eveniment va fi actrița Isabela Hașa.
Spectacolul va fi susţinut de Formatia ,,Play iT” si soliste ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță, coordonator prof. Calin San, Ansamblul ,,Făeragul’’ din comuna Certeju de Sus, Constantin Bălţatu si Fanfara Peneș Curcanul din Deva, directia muzicala Marci Costa.
Sunt așteptate toate persoanele care au o legătură de suflet sau rădăcinile în acest loc minunat. Organizatorii roagă persoanele interesate să-și anunțe prezența până la data de 28 iulie 2016 prin orice mijloace de comunicare posibile.
Informații:
Președinte ALVA și AROSS – Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu – tel.0745 – 971192,
Președinte Asociatia Umanitară Nonprofit Setras – Alexandru Pavel Tokar – tel.0723154215 setrasdeva@yahoo.com; www.setras.ro
Președinte Composesorat Săcărâmb – Radu Hasa – comp.sacaramb@yahoo.com
tel. 0729-110007;
Composesoratul Sãcãrâmb, Săcărâmb nr.102, Com.Certeju de Sus, Jud.Hunedoara
Secretariat: Bd.22 Decembrie nr.37A, cam S23, DEVA – 330166

Președinte Asociația Pro Thalia – Pro Dacia – Isabela Maria Haşa –
isa_just4me@yahoo.com tel. 0723394974

Săcărâmbul vă așteaptă cu drag la această întâlnire de suflet!
INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Nu a trecut decât o singură zi de când intenția TABEREI DE CREAȚIE „ARITHEA” (30 iulie – 15 august 2016) SĂCĂRȂMB a fost dăruită public și, deja, feedback-uri de alăturare au ȋnceput să se ivească. Cu mare bucurie… Aceasta, pentru că intenția ȋntâlnirii noastre ȋntr-un DIALOG AL LIMBAJELOR CREATOARE este una vitală: aceea de A ȊMPĂRTĂȘI PRINTR-UN NEMIJLOCIT ȊMPREUNĂ valori și aspirații de facere creatoare pe care care Omenescul și Românescul nostru se ȋntemeiază, deopotrivă… Prin darul chipului și al asemănării pe care ȋl purtăm cu toții, ȋn virtutea desprinderii noastre din Sacrul Infinirii celei mai ȋnalte… Ȋn acest sens, două deschideri practice și-au ȋmpletit complementar sensurile devenind matrice găzduitoare – a taberei implicit – prin:
● AROSS… Asociația Română de Studii Semiotice, care ne-a ȋngăduit cu puțină vreme ȋn urmă – sub cupola Universității „Al. I. Cuza” Iași – o contribuție semnificativă la conferința INVENTICA XX, acolo unde semnele creatoare s-au ȋntâlnit prin purtătorii lor de cuvânt: inventatori și filosofi, poeți și pictori, actori și muzicieni… ȋntr-o armonioasă conjuncție a limbajelor definitorii pentru crezul artistic. Reconfigurând astfel SEMIOTICA – știință cuprinzătoare / transdisciplinară a legăturilor dintre expresiile exterioare și semnificațiile lăuntrice ale facerii creatoare – ȋn termenii conexiunilor menite să ȋnnobileze cu vitalitate sensurile ex-catedra ale limbajului academic.
● ALVA… Academia Luminii Vii „ARITHEA”, care a ȋngăduit unui proiect de o excepțională importanță practică să prindă contur: acela de a reconfigura mediul nostru de viață astfel ȋncât, prin tot ceea ce proiectăm și realizăm efectiv, să generăm efecte de rezonanță ultraslabe, vibratil-electromagnetice, care – prin consistența și constanța lor – să fie ȋn măsură să potențeze starea de bine, de sănătate psiho-fiziologică a ființei umane. Dintre cele opt spițe ale proiectului – definite de aplicații tehno-logice complexe vizând cercetarea științifică ȋn domeniul biofotonicii aplicată ȋn domeniul sănătătii și al energiilor neconvenționale, al hranei și al produselor artefactuale etc. – dezvoltarea celei din urmă, respectiv spița CREAȚIEI ARTISTICE face obiectul de interes major al primei ediții a Taberei de Creație “ARITHEA” Săcărâmb.
Sub această duală egidă, scopul tacit al ȋntâlnirii urmează a fi DESPĂRȚIREA DE POSTMODERNISM, adică de o atitudine artistică vetustă, cantonată pe destrămarea declarată a unității – numită emfatic „deconstructivism”, adică necesitatea de a strivi totul fără a mai pune ceva ȋn loc –, o atitudine care nu mai lasă ȋn urmă decât ruine, adică un haos prin care urâtul, răul și minciuna se instaurează voalat ȋn lume… Pe motivul clamat că ARTA – recunoscută anterior prin funcția sa de mimesis a creației divine – și-ar fi pierdut sacralitatea purificatoare, adică funcția de catharsis a KALOKAGATHIEI… a armoniei dintre frumos, bine și adevăr. Afirmând că aceste valori sânt deja depășite de timp, fiind pașoptiste, anacronice și fără putere de impact… nemaireprezentând cu adevărat aspirații și valori ale omului modern, adică. Nimic mai fals decât o atare atitudine, care ȋncearcă să manipuleze tacit spiritul creator, ȋnlocuind prezența iubirii armonice cu aceea a temerii haotice… A sosit timpul să alegem, ȋn creație inclusiv, ȋntre sacrul și profanul vulgar, ȋntre IUBIRE și TEAMĂ… depășind prin frecvență ȋnălțată vibrația inhibitorie și coborâtă a temerii cu care unii par a se hrăni.
Or, prin ȋntregul proiect al ȘCOLII DE CREAȚIE DE LA SĂCĂRÂMB – căci Școala Vie, de viață va fi să fie… recitând poezii iubitoare și ȋnțelepțindu-ne, pictând și sculptând valurile de munte, cântând și dansând odată cu vântul, culegând flori și aprinzând focuri sacre, urmând ȋn acest chip, mimetic, sensul modelelor cosmo-logice ale legilor belagine – NOI AM ALES SĂ FIM IUBITORI, FRUMOȘI ȘI DREPȚI. Urmând ca prin tot ceea ce aspirăm a face la Săcărâmb să configurăm semnele unui CREATIV TRANSMODERNISM, ale unui crez creator ce trebuie să ne aducă aminte tuturor că sântem aidoma prin aceea că – ȋn ȋnalt de rădăcină – am vorbit din illo tempore unul și același Limbaj al lui Dumnezeu, prin lumini și sunete armonice, prin culori și gânduri rezonante…

Unind cu palmele Cerul și Pământul… Dăruind Lumină Vie ȋntru ȋmbogățirea Limbajului Creator… ARITIA .
Toți, ȊMPREUNĂ, reveniți la matca limbajului integrator… prin SETRAS-SĂCĂRÂMB, ȋntr-un adevărat ALTAR AL ZEILOR… https://www.youtube.com/watch?v=F2d… – posibil de reȋnălțat prin Lumina Vie a ființei umane… Așadar, haideți cu toții SĂ CĂRĂM – iată etimologia satului având ȋn subsol cel mai pur zăcământ de aur al lumii – ȊNAPOI, ACASĂ… Aurul Spiritului de Neam. AȘA SĂ FIE…
Traian-Dinorel D. Stănciulescu

SUVERANITATEA POPORULUI ROMÂN GARANTATĂ PRIN CONSTITUŢIE

SCRISOARE DESCHISĂ DE INTENŢIE

Dragi români, locuitori ai spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic, pe fondul transformărilor profunde şi a tulburărilor prin care trece poporul nostru, ca de altfel toate popoarele lumii, noi, toţi cei ce am răspuns chemării străbunilor* şi dorind din tot sufletul pacea şi bunăstarea întregului neam, am hotărât să dăm glas sufletului nostru.
Toate popoarele îşi caută rădăcinile şi valorile pentru a nu cădea pradă vandalismului de astăzi ce urmareşte doar consumismul şi degradarea etică şi ambientală.
Poporul nostru român îşi are rădăcinile în tradiţiile milenare ale culturii daco-getice de la care am moştenit principalele valori ce sălăşluiesc în inimile noastre: pacea sufletească din care înfloreşte înţelepciunea, generozitatea din care naşte ospitalitatea, respectul şi grija faţă de natură, pământ, apă şi păduri din care răsar responsabilitatea şi traiul echilibrat. Suntem daco-români, un popor prevăzător, cu grija de gospodărie, trai sănătos şi responsabilitate pentru generaţiile ce vor urma. Noi vrem ca urmaşii noştri să moştenească de la noi o ţară curată şi bogată.
Ţinând cont de faptul că poporul nostru a fost umilit şi îngenunchiat de-a lungul a două milenii, este de înţeles că acum ne este greu să ne unim idealurile şi să ne recunoaştem suveranitatea. Au venit peste noi romanii, popoarele migratoare, slavii, turcii şi tătarii, austro-ungarii iar în cele din urmă fasciştii, ruşii sau interesele vestice, interese ce au venit să ne îndatoreze cu bani sau să ne impună vânzarea resurselor, bogăţia naţiunii „Munţii noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n poartă”.
De 24 de ani am scăpat de tirania comunistă dar oare ne este mai bine? Suntem mai puternici, mai liberi, mai sănătoşi, mai drepţi?
Dragii noştri români, poporul nostru este în continuare umilit, îngenunchiat, sărăcit şi slăbit deoarece stăpânii acestei lumi, ce formează cupolele de putere ale planetei au pus ochii pe aceasta „gură de rai” şi au decis să o pustiească…după ce ne vor lua totul, vor transforma ţara aceasta într-o rampă de gunoi a Europei. Strategia folosită de aceşti „stăpâni” ce s-au impus prin viclenie şi corupţie este : „Împarte şi stăpâneşte”. Mulţi dintre noi, din cei ce au rol de conducere, au căzut în mrejele lor. Aproape că este prea târziu pentru a ne reuni forţele şi a reînchega sufletul neamului. Totuşi, de-a lungul a două milenii, am ştiut să ne ridicăm de fiecare dată când am căzut. Acum e mai greu decât oricând, dar cerem Mamei Pământ puterea de a renaşte încă odată.
Pentru a ne ridica este necesar să începem cu noi înşine, să ne regăsim demnitatea şi verticalitatea, să spunem adevărul, să nu ne fie teamă, să avem putere de caracter şi să nu cedăm tentaţiilor corupţiei din jurul nostru. Este necesar să fim mesageri ai păcii dar şi luptători neînfricaţi pentru drepturile noastre, atunci când ne sunt călcate în picioare.
Noi, cei ce semnăm această scrisoare deschisă de intenţie, am decis că a sosit timpul trezirii din letargie şi lansam un simpozion cu titlul „SUVERANITATEA POPORULUI ROMÂN GARANTATĂ PRIN CONSTITUŢIE”, întâlnire ce va avea loc la data de 31.05-01.06.2014 la Deva, jud. Hunedoara.

Pe parcursul acestui Simpozion, vom aborda teme precum:

Originile şi Istoria poporului nostru;
Valorile;
Resursele;
Dreptul la o viaţă decentă;
Dreptul la suveranitate.

Vrem să fim lăsaţi în pace, să ne organizăm prin propriile forţe. Vrem să investim în infrastructură şi să ne gospodărim fără să ne prostituăm în faţa marilor puteri care ne dau bani dar ne iau resursele! Acasă la noi avem dreptul să decidem asupra viitorului nostru!
Noi, cei ce semnăm această scrisoare, chemăm la unitate şi la suveranitate întreaga naţiune ce simte că a sosit timpul unificării şi a renaşterii.
Noi vrem ca toate branşele de gândire şi activitate a acestei naţiuni, să se unească într-o viziune şi într-un program comun de renaştere a României.
Noi nu separăm, noi unim şi suntem autentici.
Cu această ocazie, lansăm un proiect program de renaştere şi unificare a sufletului neamului din perspectiva „celor de jos”, a celor simpli ce îşi făuresc viitorul prin munca de zi cu zi, prin sudoarea frunţii şi prin puterea sufletului şi a voinţei.
Noi suntem consensul poporului suveran, avem nevoie de înţelepciunea bătrânilor, de sfatul ţării, de autenticitatea idealurilor tineretului nostru, de asumarea responsabilităţii şi de onestitate.
Propunem dezvoltarea resurselor locale, auto-gospodărire, desecretizarea „afacerilor de stat”, referendum popular în cazul împrumuturilor externe. Cerem ca avocatul poporului să fie numit prin referendum popular. Propunem reevaluarea conceptului de troc, auto-determinarea şi protejarea resurselor ţării. Propunem reevaluarea spiritualităţii noastre ancestrale de origine Cosmică şi Telurică, Focul Dacilor, Lupul Dragon pe tricolor, reorganizarea locurilor sacre, atât cele dacice cât şi cele paleo-creştine. Ne definim daco-români şi suntem unul dintre cele mai vechi popoare ale planetei, valorile noastre fiind autentice. Propunem reevaluarea legilor naturale şi divine, arta şi cultura noastră ancestrală. Vrem să cultivăm pământul şi să mâncăm o hrană sănătoasă. Vrem să sprijinim artizanatul în toate sferele sale de activitate. Vrem calitate în aşa fel încât în fiecare bucată de pâine şi în fiecare obiect creat de mâna noastră să găsim o bucată de suflet românesc.
Este un an electoral. Noi nu suntem un partid politic şi nu avem nevoie de voturile concetăţenilor noştri sau de recunoaştere instituţională. Noi suntem sufletul acestei naţiuni şi avem deja consensul celor ce simt, pentru că suntem şi ne recunoaştem a fi poporul suveran şi ereditatea străbunilor noştri. Unii dintre noi, sunt descendenţi direcţi din triburile dacilor „Cei mai viteji şi mai înţelepţi dintre traci” (Herodot). Propunem recunoaşterea valorii prin merit personal, pentru că cei ce ne reprezintă, să fie înainte de toate oneşti, apoi înţelepţi şi inimoşi, să ne arate prin fapte valoarea lor şi apoi să le dăm încrederea noastră atunci când devin purtătorii noştri de cuvânt.
Dumnezeu să binecuvânteze vechea Dacie, România de azi şi s-o îndrepte spre suveranitate, demnitate şi prosperitate.
Ţara aceasta nu este doar a noastră şi a copiilor noştri dar şi a copiilor noştri, până la sfârşitul veacurilor.
Odată ce poporul nostru va renaşte şi va deveni prosper, va putea deveni un far de lumină şi un exemplu pentru alte popoare, pentru că împreună să propunem o Bioetică planetară pentru renaşterea întregii familii umane ce locuieşte pe acest pământ binecuvântat.
Suntem deschişi colaborării şi cooperării internaţionale, în condiţiile în care vorbim şi acţionăm de la egal la egal şi respectând justiţia internaţională, bazată pe drepturile omului şi pe dreptul la suveranitate. Nu suntem de acord cu corupţia şi expansionismul, spunem însă DA prosperităţii şi înfrăţirii dintre popoare, spunem DA dezvoltării şi înfloririi potenţialului fiecărui loc al planetei. Respectăm libertatea şi drepturile indigenilor de pe toate continentele, le respectam tradiţiile, le onorăm valorile.
Suntem români, fii ai planetei Mamă, punem bazele unei lumi mai bune şi mai drepte. Nutrim speranţa că această chemare a noastră va răsuna în sufletul poporului nostru prin mii de sunete şi culori, prin chemarea străbunilor şi prin îmbrăţişarea luminoasă pe care o dăm generaţiilor ce vor veni după noi.

AŞA SĂ FIE!

CHEMAREA STRĂBUNILOR – MANIFEST VIU
Noi, cetăţeni ai României lansăm documentul manifest “Chemarea străbunilor”, prin care recunoaştem şi întărim apartenenţa noastră la valorile ancestrale ale acestui PĂMÂNT:
• Nemurirea sufletului
• Viaţa în armonie cu natura
• Ospitalitatea
• Valorificarea resurselor naturale locale în mod responsabil şi în respect faţă de Mama Natură
Simţim că este timpul să recunoaştem, să redescoperim şi să ne adunăm în jurul acestor valori care formează pilonul central al poporului român.
Prin acest document manifest intenţionăm să reconstruim Kogaiononul pierdut si regăsit al strămoşilor noştri şi vatra focului sacru ce a menţinut identitatea acestui popor de-a lungul mileniilor.
Noi, ca parte a poporului român, am devenit conştienţi de valorile ancestrale care sălăşluiesc în fiecare persoană, în fiecare bucată de pământ, în fiecare colţ de cer şi am decis să depunem toate eforturile necesare spre împlinirea pe care trebuie să o aibă sufletul românesc prin ridicarea nivelului de conştiinţă individuală.
Este momentul să ne luăm destinul in propriile mâini, cu responsabilitate şi respectând legile divine.
Am decis că a venit timpul să ne ridicăm din moartea mediocrităţii şi de a demara reconstruirea dimensiunii spirituale şi culturale a poporului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.

Constituţia României ar trebui sa prevadă că resursele naturale (subsolul, solul, apa, pădurile) aparţin poporului român.
Cerem reprezentanţilor acestui popor să respecte dreptul inalienabil al românilor asupra acestor resurse, anulând legile şi deciziile luate în sens contrar intereselor poporului român aducând grave prejudicii culturale, istorice, spirituale.
În contextul schimbărilor actuale la nivel planetar a venit timpul ca poporul din Carpaţi să-şi asume valorile şi menirea in cadrul civilizaţiei umane terestre.
Chemăm toate persoanele, grupările şi organizaţiile care împărtăşesc această viziune să ne unim forţele pentru RENAŞTEREA poporului român.
Acesta este un document deschis care poate fi completat şi îmbunătăţit de către semnatari păstrând însă nealterat spiritul în care a fost redactat.

Bardava Village 25 iulie 2011 Dr. Victor Ovidiu Coşbuc

SETRAS = ANIVERSAREA A 20 DE ANI CU PERSONALITATE JURIDICĂ!

DEVA, 31 MAI-01 IUNIE 2014: Conferința națională: „SUVERANITATEA POPORULUI ROMAN GARANTATĂ PRIN CONSTITUȚIE”

FESTIVALUL FIII SĂCĂRÂMBULUI ED.2-A DIN 2 AUGUST 2014 ŞI FINALA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL CARPATICA-DECERNAREA PREMIILOR

TABERE SĂCĂRÂMB 2014
1. Tabăra de creație – pictură- Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva
2. Tabăra de creație – sculptură – Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva
3. Tabăra de creație -fotografie -Liceul de Artă Sigismund Toduță Deva&Alex Art
4. Tabăra de cercetași – Deva
5. Tabăra de studiu (CERCETARE)- Fac.Silvicultură Cluj-Napoca & Comp.Săcărâmb
6. Tabăra de terapii complementare SETRAS 11 – 17 august, ediția a 18-a

8 august 2015 – lansare carte: Săcărâmb 550 de ani – Compendiu de istorie. Autor: Alexandru Pavel Tokar
Festivalul FIII SĂCĂRÂMBULUI -ediția a 3-a
29 iulie – ediția a 5-a Festivalul FIII SĂCĂRÂMBULUI

Organizatie neguvernamentala, apolitica, nonprofit si fara un caracter religios.
Este prima organizatie neguvernamentala din Romania care a dus o activitate de pionerat in domeniul terapiilor complementare si prima organizatie cu personalitate juridica din Europa, recunoscuta de catre Asociatia Internationala de Tehnica Radianta, T.R.T.A.I., Inc. cu sediul in SUA, Florida, St.Petersburg, al carei presedinte, dr. Barbara Ray, este membru de onoare al SETRAS inca din anul 1994.

Activitatea Asociatiei Umanitare Non Profit „SETRAS” Deva este cunoscuta in tara si peste hotare, atat prin tratamentele efectuate cat si prin conferintele si taberele internationale pe care le organizeaza in fiecare an.

Principiul de baza ce calauzeste activitatea Asociatiei este: ajutorarea semenilor prin diferite actiuni menite sa sprijine viata. Denumirea completa este: SOCIETATEA EUROPEANA DE TEHNICA RADIANTA SI ARMONIE SPIRITUALA. Identitatea ei se regaseste in masivul muntos de la Sacaramb numit SETRAS.

Citeste mai departe »

Conferinta „Natura, Sanatate, Frumusete” Tg.Mures 8-10.04.2011;
Conferinta „Alternative terapeutice” 5-6.11.2011 Cluj-Napoca;
Aprinderea „FOCULUI SACRU” 12.11.2011 Buces-Vulcan;
Conferinta „Expoezoteric” 3-4.12.2011 Oradea.

– 11.12.2011 Aprinderea Focului Sacru la Ribita-Uibaresti (jud.Hd)

– 15.01.2012 Cenaclu M.Eminescu la Asociatia Arsenie Boca din Brad

– 25.02.2012 Cenaclul : “Noi dacii” la Asociatia Arsenie Boca din Brad

– 24 – 25 martie 2012 –Conferinta: Terapii Alternative – Cluj Napoca

– 20 aprilie 2012 Conferinta Ovidiu V.Cosbuc la sala Dales Bucuresti

-18 – 20 mai 2012 Congresul International de Hermetism si Ezoterism – Cluj Napoca

-21 iulie 2012 Focul sacru -Bardava

– 21 – 26 iulie 2012 Festival „Renasterea Planetei” – summit mondial in judetul Hd

– 10 – 12 august 2012 Conferinta Internationala SETRAS la Deva

– 13 – 20 august 2012 Tabara Internationala de Terapii Complementare SETRAS la  Sacaramb

18 aug.2012 – Focul  sacru Sacaramb

27 – 29 sept.2012 Focul sacru – Detunata

10-11.11.2012 Focul sacru – Poiana Soarelui si Guga Mare

18 mai 2013 Focul sacru – Sureanu

iunie – iulie 2013 Tabere de creatie la Sacaramb

– 3,4 august 2013 Festivalul> Fiii Sacarambului – editia 1

9-11 august 2013 Conferinta Internationala SETRAS Deva, editia 13-a

12 – 18 august 2013 Tabara Internationala de Terapii Complementare SETRAS la  Sacaramb – editia 17-a

 

Cautare
Calendar al articolelor
iunie, 2018
L Ma Mi J V S D
« Ian    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930