TABĂRA 2016

Invitație
TABĂRA DE CREAŢIE şi FESTIVALUL FIII SĂCĂRÂMBULUI
Sâmbătă 30 Iulie 2016, vă invităm cu mare drag la Dialogul artelor – Fiii Săcărâmbului, ediţia a IV-a, organizat de către: Asociația Umanitară Nonprofit Setras, Composesoratul Săcărâmb, Asociația culturală Pro Thalia-Pro Dacia, , în colaborare cu Primăria comunei Certeju de Sus.
Parteneri media: Hunedoara tv., Ziarul Hunedoreanului, Big Fm, Glasul Hunedoarei, Servus Hunedoara, InfoHD, Hunedoara liberă.
Manifestările vor cuprinde între orele 10:00 -14:00 la Căminul cultural (Bergschule) lansari de carte, sculptură, pictură, ceramică, muzică, teatru și film. Astfel, vă veţi întâlni cu scriitori şi artişti consacraţi: Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu, opera maestrului Mircea Bâtcă, poeta Shanti Nilaya, sculptor Constantin Sandu Milea, pictor Mihai Coțovanu, Pictorița Silvia Anton, pictorița Georgeta Ciobănașu, arh. Ion Cornea, autoare Carolina Chira, Săcărȃmb, o vatră a spiritului românesc ing. Alexandru P. Tokar. Recital de poezie și muzică: Actrița Isabela Hașa, Poeta Violeta Deminescu. Film promovare Săcărâmb – Alex Alexoiu.

Spectacolul Cântec, joc și bucurie va avea loc la ora 17:00 în Parcul din Săcărâmb, in caz de intemperii Căminul cultural (Bergschule).
Amfitrioana acestui eveniment va fi actrița Isabela Hașa.
Spectacolul va fi susţinut de Formatia ,,Play iT” si soliste ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță, coordonator prof. Calin San, Ansamblul ,,Făeragul’’ din comuna Certeju de Sus, Constantin Bălţatu si Fanfara Peneș Curcanul din Deva, directia muzicala Marci Costa.
Sunt așteptate toate persoanele care au o legătură de suflet sau rădăcinile în acest loc minunat. Organizatorii roagă persoanele interesate să-și anunțe prezența până la data de 28 iulie 2016 prin orice mijloace de comunicare posibile.
Informații:
Președinte ALVA și AROSS – Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu – tel.0745 – 971192,
Președinte Asociatia Umanitară Nonprofit Setras – Alexandru Pavel Tokar – tel.0723154215 setrasdeva@yahoo.com; www.setras.ro
Președinte Composesorat Săcărâmb – Radu Hasa – comp.sacaramb@yahoo.com
tel. 0729-110007;
Composesoratul Sãcãrâmb, Săcărâmb nr.102, Com.Certeju de Sus, Jud.Hunedoara
Secretariat: Bd.22 Decembrie nr.37A, cam S23, DEVA – 330166

Președinte Asociația Pro Thalia – Pro Dacia – Isabela Maria Haşa –
isa_just4me@yahoo.com tel. 0723394974

Săcărâmbul vă așteaptă cu drag la această întâlnire de suflet!
INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Nu a trecut decât o singură zi de când intenția TABEREI DE CREAȚIE „ARITHEA” (30 iulie – 15 august 2016) SĂCĂRȂMB a fost dăruită public și, deja, feedback-uri de alăturare au ȋnceput să se ivească. Cu mare bucurie… Aceasta, pentru că intenția ȋntâlnirii noastre ȋntr-un DIALOG AL LIMBAJELOR CREATOARE este una vitală: aceea de A ȊMPĂRTĂȘI PRINTR-UN NEMIJLOCIT ȊMPREUNĂ valori și aspirații de facere creatoare pe care care Omenescul și Românescul nostru se ȋntemeiază, deopotrivă… Prin darul chipului și al asemănării pe care ȋl purtăm cu toții, ȋn virtutea desprinderii noastre din Sacrul Infinirii celei mai ȋnalte… Ȋn acest sens, două deschideri practice și-au ȋmpletit complementar sensurile devenind matrice găzduitoare – a taberei implicit – prin:
● AROSS… Asociația Română de Studii Semiotice, care ne-a ȋngăduit cu puțină vreme ȋn urmă – sub cupola Universității „Al. I. Cuza” Iași – o contribuție semnificativă la conferința INVENTICA XX, acolo unde semnele creatoare s-au ȋntâlnit prin purtătorii lor de cuvânt: inventatori și filosofi, poeți și pictori, actori și muzicieni… ȋntr-o armonioasă conjuncție a limbajelor definitorii pentru crezul artistic. Reconfigurând astfel SEMIOTICA – știință cuprinzătoare / transdisciplinară a legăturilor dintre expresiile exterioare și semnificațiile lăuntrice ale facerii creatoare – ȋn termenii conexiunilor menite să ȋnnobileze cu vitalitate sensurile ex-catedra ale limbajului academic.
● ALVA… Academia Luminii Vii „ARITHEA”, care a ȋngăduit unui proiect de o excepțională importanță practică să prindă contur: acela de a reconfigura mediul nostru de viață astfel ȋncât, prin tot ceea ce proiectăm și realizăm efectiv, să generăm efecte de rezonanță ultraslabe, vibratil-electromagnetice, care – prin consistența și constanța lor – să fie ȋn măsură să potențeze starea de bine, de sănătate psiho-fiziologică a ființei umane. Dintre cele opt spițe ale proiectului – definite de aplicații tehno-logice complexe vizând cercetarea științifică ȋn domeniul biofotonicii aplicată ȋn domeniul sănătătii și al energiilor neconvenționale, al hranei și al produselor artefactuale etc. – dezvoltarea celei din urmă, respectiv spița CREAȚIEI ARTISTICE face obiectul de interes major al primei ediții a Taberei de Creație “ARITHEA” Săcărâmb.
Sub această duală egidă, scopul tacit al ȋntâlnirii urmează a fi DESPĂRȚIREA DE POSTMODERNISM, adică de o atitudine artistică vetustă, cantonată pe destrămarea declarată a unității – numită emfatic „deconstructivism”, adică necesitatea de a strivi totul fără a mai pune ceva ȋn loc –, o atitudine care nu mai lasă ȋn urmă decât ruine, adică un haos prin care urâtul, răul și minciuna se instaurează voalat ȋn lume… Pe motivul clamat că ARTA – recunoscută anterior prin funcția sa de mimesis a creației divine – și-ar fi pierdut sacralitatea purificatoare, adică funcția de catharsis a KALOKAGATHIEI… a armoniei dintre frumos, bine și adevăr. Afirmând că aceste valori sânt deja depășite de timp, fiind pașoptiste, anacronice și fără putere de impact… nemaireprezentând cu adevărat aspirații și valori ale omului modern, adică. Nimic mai fals decât o atare atitudine, care ȋncearcă să manipuleze tacit spiritul creator, ȋnlocuind prezența iubirii armonice cu aceea a temerii haotice… A sosit timpul să alegem, ȋn creație inclusiv, ȋntre sacrul și profanul vulgar, ȋntre IUBIRE și TEAMĂ… depășind prin frecvență ȋnălțată vibrația inhibitorie și coborâtă a temerii cu care unii par a se hrăni.
Or, prin ȋntregul proiect al ȘCOLII DE CREAȚIE DE LA SĂCĂRÂMB – căci Școala Vie, de viață va fi să fie… recitând poezii iubitoare și ȋnțelepțindu-ne, pictând și sculptând valurile de munte, cântând și dansând odată cu vântul, culegând flori și aprinzând focuri sacre, urmând ȋn acest chip, mimetic, sensul modelelor cosmo-logice ale legilor belagine – NOI AM ALES SĂ FIM IUBITORI, FRUMOȘI ȘI DREPȚI. Urmând ca prin tot ceea ce aspirăm a face la Săcărâmb să configurăm semnele unui CREATIV TRANSMODERNISM, ale unui crez creator ce trebuie să ne aducă aminte tuturor că sântem aidoma prin aceea că – ȋn ȋnalt de rădăcină – am vorbit din illo tempore unul și același Limbaj al lui Dumnezeu, prin lumini și sunete armonice, prin culori și gânduri rezonante…

Unind cu palmele Cerul și Pământul… Dăruind Lumină Vie ȋntru ȋmbogățirea Limbajului Creator… ARITIA .
Toți, ȊMPREUNĂ, reveniți la matca limbajului integrator… prin SETRAS-SĂCĂRÂMB, ȋntr-un adevărat ALTAR AL ZEILOR… https://www.youtube.com/watch?v=F2d… – posibil de reȋnălțat prin Lumina Vie a ființei umane… Așadar, haideți cu toții SĂ CĂRĂM – iată etimologia satului având ȋn subsol cel mai pur zăcământ de aur al lumii – ȊNAPOI, ACASĂ… Aurul Spiritului de Neam. AȘA SĂ FIE…
Traian-Dinorel D. Stănciulescu

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close